Tehniskās prasības apdrukai iesniedzamajiem maketiem

Lai nodrošinātu lielisku izstrādājumu kvalitāti un raitu darbu, paziņojam Jums savas tehniskās prasības.

1. Datu nodošanas veidi:
• Izmantojot e-pastu, ir iespējams sūtīt dokumentus, kuri nav lielāki par 5 MB.
• Dokumenti, kuri ir lielāki par 5 MB, jāielādē Via Aquaria FTP serverī (FTP adresi jautājiet Via Aquaria menedžerim). Pēc dokumentu ielādēšanas jāinformē menedžeris ar e-pastu, norādot dokumenta nosaukumu un pilnu ceļu līdz tam.
Saskaņojot un apstiprinot maketus, obligāti ir jānosūta tā paraugs *.jpg vai *.pdf formātā Via Aquaria menedžerim.

2. Programmas, kuras var izmantot maketēšanā:

• Illustrator CS3(*.ai)
• InDesigne CS3 (*.indd)
• Photoshope CS3 (*.psd)
• CorelDraw 15 (*.cdr)

Operētājsistēmas: Mac OS; MS Windows.

3. Prasības dokumentu sagatavošanai ražošanai:
Iespējamie failu formāti ražošanai: *.ai (300 dpi); *.pdf (300 dpi); *.eps (300 dpi); *.cdr (300 dpi).
Svarīgākās prasības:
• Tekstiem ir jābūt pārveidotiem par LĪKNĒM.
• Līnijas biezumam maketā jābūt ne biezākam par 0,02 mm un obligāti iekrāsotas kontūras (outline).
• Dokumentos tā paša nolūka objektiem – izkārtojumam (layout); griešanas/liekšanas līnijām (crops); dizaina elementiem (logotipiem, uzrakstiem, ilustrācijām utt.) – obligāti ir jābūt atsevišķi sagrupētiem vai ieceltiem atsevišķos slāņos. Izmantojot Via Aquaria izkārtojumu, obligāti ir jāatstāj tajā esošās izkārtojuma līnijas (layout) arī, ja ir, griešanas/liekšanas līniju (crops) grupas.
• Saglabājot dokumentu ražošanai, programmas iestatījumiem ir jābūt tādiem, lai nepaliktu apdrukai nevajadzīga informācija, piem., drukas zīmes “All Printer’s Marks” (Trim Marks; Registration Marks; Color Bars; Page information; Bleeds u. tml.).
PIEZĪME: Pirms dokumenta nosūtīšanas ražošanai ir ieteicams pārbaudīt, vai tas atbilst visām iepriekš izklāstītajām prasībām.

Krāsas kodējums un izšķirtspēja:
• Dokumenta un rastra grafikas ilustrāciju izšķirtspējai jābūt ne mazākai par 300 dpi. Lai iegūtu kvalitatīvu apdruku, nedrīkst mākslīgi paaugstināt izšķirtspēju (kvalitāte tādēļ labāka nekļūs).
• Dokumenti apdrukai jāsagatavo CMYK vai Grayscale (nevar būt RGB).
• Maketa objekti dokumentā var būt CMYK, PANTONE vai Grayscale krāsās (nedrīkst būt RGB). Ja apdruka tiek sagatavota CMYK (4+0), tad maketā nedrīkst būt PANTONE krāsas; ja – CMYK un PANTONE (piem., 5+0), tad jābūt CMYK + PANTONE krāsas.
• Melnas krāsas fons tiek rekomendēts:
sagatavojot CMYK – C-50; M-50; Y-50; K-100;
sagatavojot PANTONE – Process Black vai Black – 100 %.
• Melnas krāsas tekstam ir obligāti jābūt:
sagatavojot CMYK – C-0; M-0; Y-0; K-100;
sagatavojot PANTONE – Process Black vai Black – 100 %.
• Ja maketā ir izmantota komanda „Overprint”, par to obligāti jāinformē Via Aquaria menedžeri, uzsverot, kurā maketa daļā tai ir jātiek piemērotai.
Dokumentu sagatavošana apdrukai ar UV laku:
• Apdrukas un UV lakas maketi jāsagatavo atsevišķos dokumentos, saglabājot to pašu lapas formātu.
• Ja konkrētā ilustrācija, kura apdrukājama, ir pārklājama ar UV laku, obligāti jāsaglabā ne tikai lapas formāts, bet arī tā paša ilustrācijas pozīcija UV lakas maketā.
• UV lakas vieta atzīmējama ar melnu krāsu – C-90; M-90; Y-90; K-100;
Dokumentu sagatavošana ražošanai ar iespiedumu/reljefspiedumu:
• Apdrukas un iespieduma (reljefspieduma) maketi ražošanai ir jāsagatavo atsevišķos dokumentos, saglabājot to pašu lapas formātu.
• Ja iespiedums tiks veidots uz konkrētas ilustrācijas, ir obligāti saglabāt ne tikai lapas formātu, bet arī to pašu ilustrācijas pozīciju iespieduma maketā.
• Iespieduma vieta iezīmējama ar melnu krāsu – C-0; M-0; Y-0; K-100.
• Iespieduma un izcēluma reljefspieduma maketi ir sagatavojami vienādi, taču obligāti ir jāinformē VIA menedžeri par vēlamo tā veidu.

IZŅĒMUMI:
• Uz aplīmēta kartona jebkāda veida iespiedums uz konkrētas ilustrācijas – NAV IESPĒJAMS.
• Veidojot izceltu iespiedumu aplīmētā kartonā, reljefspieduma ilustrācijas šaurākajai vietai ir jābūt ne mazākai par 3 mm. (Šis noteikums netiek piemērots visos citos gadījumos, gan iespiestam reljefspiedumam, gan mazākas grammasas papīram.)
Dokumentu sagatavošana ražošanai ar folijspiedumu:
• Apdrukas un folijas karstspiedes maketi jāsagatavo atsevišķos dokumentos, saglabājot to pašu lapas formātu un folijspieduma vietu.
• Folijspieduma vieta iezīmējama ar melnu krāsu – C-0; M-0; Y-0; K-100.

4. Dokumenta sagatavošana maisiņu ražošanai:
• Maisiņu ražošanai dokumenti sagatavojami, vadoties pēc pirms tam izklāstītajām prasībām (sk. 3. daļu).
• Maisiņu maketus obligāti jāsagatavo, izmantojot Via Aquaria izklājumu (par izklājumu vaicājiet menedžerim).
• Maketējot nedrīkst mainīt iestatīto lapas formātu Via Aquaria izklājumos.
• Visos gadījumos dokumentos tā paša nolūka objektiem – izklājumam (layout); griešanas/liekšanas līnijām (crops); dizaina elementiem (logotipiem, uzrakstiem, ilustrācijām utt.) – obligāti ir jābūt atsevišķi sagrupētiem vai ieceltiem atsevišķos slāņos.
• Saglabājot dokumentu ražošanai (piem., *.pdf formātā), programmas iestatījumiem ir jābūt tādiem, lai nepaliktu apdrukai nevajadzīga informācija, piem., drukas zīmes “All Printer’s Marks” (Trim Marks; Registration Marks; Color Bars; Page information; Bleeds u. tml.).

5. Dokumenta sagatavošana mapju ražošanai:
• Mapju ražošanai dokumenti sagatavojami, vadoties pēc pirms tam izklāstītajām prasībām (sk. 3. daļu).
• Mapju maketus obligāti jāsagatavo, izmantojot Via Aquaria izklājumus (par izklājumu vaicājiet menedžerim).
• Sagatavojot mapes maketu ražošanai, obligātas 15 mm apmales (margin) no visām pusēm, kuras jau ir atzīmētas Via Aquaria izklājumos.
• Visos gadījumos dokumentos tā paša nolūka objektiem – izkārtojumam (layout); dizaina elementiem (logotipiem, uzrakstiem, ilustrācijām utt.) – obligāti ir jābūt atsevišķi sagrupētiem vai ieceltiem atsevišķos slāņos.
PIEZĪME: Aplīmēta kartona produktiem paliek 2–3 mm dizaina kļūda.

6. Dokumenta sagatavošana vāku ražošanai:
• Vāku ražošanai dokumenti sagatavojami, vadoties pēc pirms tam izklāstītajām prasībām (sk. 3. daļu).
• Vāku maketus obligāti jāsagatavo, izmantojot Via Aquaria izklājumus (par izklājumu vaicājiet menedžerim).
• Sagatavojot vāku maketu ražošanai, obligātas 5 mm apmales (margin) no visām pusēm, kuras jau ir atzīmētas no tālākajiem izklājuma punktiem. Fonu nevajag apgriezt pēc izklājuma formas.
• Visos gadījumos dokumentos tā paša nolūka objektiem – izkārtojumam (layout); dizaina elementiem (logotipiem, uzrakstiem, ilustrācijām utt.) – obligāti ir jābūt atsevišķi sagrupētiem vai ieceltiem atsevišķos slāņos.

7. Dokumenta sagatavošana kastīšu ražošanai:
• Nepieciešami procesi kastīšu konstrukciju izvēlei:
1. Obligāti ir jāzina ieliekamā priekšmeta lielumu, formu un svaru.
Ja priekšmets ir nestandarta formas vai ja tam nepieciešamas starpsienas, kabatas, ieliktņi (u. tml.), tiek rekomendēts, izvēloties kastītes konstrukcijas formu, atsūtīt priekšmeta paraugu Via Aquaria menedžerim.
2. Kastīšu konstrukciju tipus un to izmērus varat atrast Via Aquaria interneta mājaslapā.
Tiek rekomendēts izvēlēties Jums nepieciešamās kastītes konstrukciju no esošajām Via Aquaria formām.
3. Saskaņojot konstrukciju un galējos izmērus, kuriem ir jāatbilst Via Aquaria interneta mājaslapā izmantoto kastīšu izmēru iezīmēšanas secībai – L x B x H, menedžeris sniegs Jums nepieciešamo izklājumu.
• Kastīšu ražošanai dokumenti sagatavojami, vadoties pēc iepriekš izklāstītajām prasībām (sk. 3. daļu).
• Sagatavojot kastīšu maketu ražošanai, obligātas 10 mm apmales (margin) no visām pusēm, kuras jau ir atzīmētas no tālākajiem izklājuma punktiem. Fonu nevajag apgriezt pēc izkārtojuma formas.
• Visos gadījumos dokumentos tā paša nolūka objektiem – izkārtojumam (layout); dizaina elementiem (logotipiem, uzrakstiem, ilustrācijām utt.) – obligāti ir jābūt atsevišķi sagrupētiem vai ieceltiem atsevišķos slāņos.
PIEZĪME: Aplīmēta kartona un mikrogofras produktiem paliek 2–3 mm dizaina kļūdai.

 

Lejupielādēt >