Privātums

Šie privātuma noteikumi definē pamatprincipus un kārtību, saskaņā ar kuru tiek vākti un apstrādāti interneta vietnes www.segtuvai.lt apmeklētāju personas dati. Vietnei sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot šos privātuma noteikumus, Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma noteiktās prasības, citus Lietuvas Republikas tiesību aktus, kuri reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību.

Vietni www.segtuvai.lt Jūs varat pārlūkot anonīmi. Produktu pasūtījuma formās Jūs var lūgt sniegt personisku informāciju (piemēram, norādīt uzņēmumu, uzvārdu, vārdu, savu telefona numuru, e-pasta adresi). Jūsu personas dati tiks izmantoti, ja SAS „Via Aquaria” vajadzēs ar Jums sazināties.

Jūsu personas datus izmantos SAS „Via Aquaria”.

Apņemamies neatklāt interneta tīmekļa lapā www.segtuvai.lt sniegtos personas datus jebkādām citām trešajām personām, pirms tam nesaņemot iepriekšēju Jūsu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem mums tas ir obligāti jādara.

Ar mērķi padarīt Jūsu pārvietošanos tīmekļa lapā ātrāku un ērtāku, mēs izmantojam sīkdatņu (angl. cookies) tehnoloģiju. Sīkdatne ir simbolu izlase, kura no mūsu servera tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā.

Mēs automātiski nosakām datora IP adresi un tīmekļa lapas izmantošanas informāciju, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa lapu. Šī informācija mums palīdz izvērtēt, ko patērētāji tīmekļa lapā meklē, kādi ir tīmekļa lapas lietošanas scenāriji.

Sniedzot savus personas datus tīmekļa lapā www.segtuvai.lt, Jūs piekrītat, ka šie dati tiks apstrādāti tā, kā izklāstīts šajos privātuma noteikumos.