Autortiesības

Visas tiesības ir aizsargātas 1996–2011 © SAS „Via Aquaria”. Saturs, ieskaitot fotogrāfijas, grafiskos elementus un vietnes dizainu, tiek aizsargāts saskaņā ar autortiesību un intelektuālo īpašumtiesību likumiem. Bez SAS „Via Aquaria” atļaujas stingri aizliegts izmantot un izplatīt interneta vietnē www.segtuvai.lt atrodamo teksta un grafisko informāciju citās interneta vietnēs un plašsaziņas līdzekļos.

Pie tam saturs nedrīkst tikt kopēts komerciālai izmantošanai vai izplatīšanai, mainīts vai atkārtoti publicēts citās vietnēs.

Informācija, kuru SAS „Via Aquaria” sniedz vietnē, tiek rūpīgi pārbaudīta un atjaunināta, taču, neskatoties uz to, SAS „Via Aquaria” neatbild par sniegtās informācijas jaunumu, precizitāti un sekām, kuras var rasties vietnē www.segtuvai.lt sniegtās informācijas izmantošanas dēļ.

SAS „Via Aquaria” patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt informāciju un datus.

Visi logotipi un zīmes, kuras izmantotas SAS „Via Aquaria” vietnē, ir aizsargātas, ja nav norādīts citādi. Ar visiem jautājumiem par autortiesībām un www.segtuvai.lt atrodamā materiāla izmantošanu vērsieties pa e-pastu info@via.lt